Připravované kurzy

KurzyPřihláška na kurz

Podmínky účasti na kurzu,semináři

Zdravotní stav a odpovědnost účastníka pobytu, kurzu ...

Čvc 5, 2020 | Informace - kurzy | 1 komentář

Zdravotní stav a odpovědnost účastníka pobytu, kurzu ...

Čvc 5, 2020 | Informace - kurzy | 1 komentář

 • Účast na docházkových, víkendových, týdenních kurzech, seminářích, workshopech, akcích a masážích je dobrovolná a tedy přihlášený (-á) prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem a programovou náplní. Daný program tedy nenahrazuje odbornou lékařskou, zdravotní nebo psychoterapeutickou péči a je mu jasné, že v průběhu kurzu může být vystaven jak psychickému, fyzickému i emocionálnímu zatížení.
 • Jestliže po přihlášení do kurzu či jakékoliv akce účastník podstupuje jakoukoliv léčbu, zavazuje se před zahájením lektorku informovat o této skutečnosti, o druhu obtíží a léčby. Doporučuje se také informovat ošetřujícího lékaře o účasti a náplni kurzu či akce.
 • Je samozřejmé, že účastník tímto potvrzuje, že neužívá psychofarmaka, nemá žádné závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog ani jiných návykových látek a nebude je užívat v průběhu kurzu či jiných akcí,
 • Každý účastník kurzů je za sebe plně odpovědný a pokyny lektorky jsou pouhými návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Zvolený program kurzu je formou ozdravění těla a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné i nehmotné škody, způsobené účastí na kurzu jsou vyloučeny.
 • Právem lektorky je ukončit účast účastníka, uzná-li to za vhodné. Poplatek za kurz bude vrácen v takové výši, která bude dohodnuta.
 • Účastník může kdykoliv daný kurz opustit na vlastní odpovědnost, ale v tomto případě se poplatek za kurz nevrací. V případě onemocnění nebo zranění je účastník povinen uhradit si sám náklady na nutné lékařské ošetření.
 • Účastníci mladší 18 let se kurzu mohou účastnit za doprovodu svých rodičů nebo odpovědného opatrovníka.
 • Dojde-li ke zrušení kurzu, mohou se účastníci dle dohody přehlásit na jiný kurz v tomto roce a záloha jim bude automaticky převedena, nebo jim bude vrácena záloha v plné výši.

V souvislosti s nařízením vlády a opatřeními k výskytu koronaviru

je účast přihlášeného na pobyt, kurz, seminář, akci nebo masáž podmíněna:

 • že subjektivně netrpí obtížemi, s kterými je nákaza COVID 19 obvykle provázena, jako jsou zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti nebo čichu, bolesti kloubů apod.
 • že není pozitivně testovaný na COVID 19
 • že nemá nařízenu karanténu ani izolaci okresním hygienikem ani žádným lékařem
 • že si není vědom/a že bych byl/a v posledních dvou týdnech v kontaktu s osobami potencionálně ohroženými nebo nakaženými epidemiologickým onemocněním COVID-19
 • že nenavštívil/a v posledních 30 dnech žádnou z rizikových oblastí v zahraničí, zasaženou onemocněním COVID-19
 • že nikdo z jeho rodiny či z blízkého okolí, s kým se stýká, není nemocný, není v karanténě a ani nemá příznaky nákazy COVID 19
 • že bude dodržovat veškerá pravidla a opatření na pobytu, kurzu, semináři, akci a masáži
 • že v případě, že bude u něho diagnostikována nákaza COVID-19, bude neprodleně informovat organizátora kurzu, kde byl na pobytu, s uvedením všech podstatných skutečností pro ochranu dalších účastníků i lektorů, organizátorů a personálu zařízení.
 • že Je účastníkovi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností může vážně ohrozit zdraví či dokonce i život ostatních účastníků, lektorky, organizátorů a personálu zařízení.
 • že si je plně vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

Děkujeme za součinnost a pochopení, velmi se těšíme, že se budeme bezpečně setkávat na našich pobytech, kurzech, seminářích a masážích.

 • Čvc 5, 2020 | Informace - kurzy | 1 komentář

  • Účast na docházkových, víkendových, týdenních kurzech, seminářích, workshopech, akcích a masážích je dobrovolná a tedy přihlášený (-á) prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem a programovou náplní. Daný program tedy nenahrazuje odbornou lékařskou, zdravotní nebo psychoterapeutickou péči a je mu jasné, že v průběhu kurzu může být vystaven jak psychickému, fyzickému i emocionálnímu zatížení.
  • Jestliže po přihlášení do kurzu či jakékoliv akce účastník podstupuje jakoukoliv léčbu, zavazuje se před zahájením lektorku informovat o této skutečnosti, o druhu obtíží a léčby. Doporučuje se také informovat ošetřujícího lékaře o účasti a náplni kurzu či akce.
  • Je samozřejmé, že účastník tímto potvrzuje, že neužívá psychofarmaka, nemá žádné závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog ani jiných návykových látek a nebude je užívat v průběhu kurzu či jiných akcí,
  • Každý účastník kurzů je za sebe plně odpovědný a pokyny lektorky jsou pouhými návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Zvolený program kurzu je formou ozdravění těla a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné i nehmotné škody, způsobené účastí na kurzu jsou vyloučeny.
  • Právem lektorky je ukončit účast účastníka, uzná-li to za vhodné. Poplatek za kurz bude vrácen v takové výši, která bude dohodnuta.
  • Účastník může kdykoliv daný kurz opustit na vlastní odpovědnost, ale v tomto případě se poplatek za kurz nevrací. V případě onemocnění nebo zranění je účastník povinen uhradit si sám náklady na nutné lékařské ošetření.
  • Účastníci mladší 18 let se kurzu mohou účastnit za doprovodu svých rodičů nebo odpovědného opatrovníka.
  • Dojde-li ke zrušení kurzu, mohou se účastníci dle dohody přehlásit na jiný kurz v tomto roce a záloha jim bude automaticky převedena, nebo jim bude vrácena záloha v plné výši.
  Účast na docházkových, víkendových, týdenních kurzech, seminářích, 

 • Čvc 5, 2020 | Informace - kurzy | 1 komentář

  • Účast na docházkových, víkendových, týdenních kurzech, seminářích, workshopech, akcích a masážích je dobrovolná a tedy přihlášený (-á) prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem a programovou náplní. Daný program tedy nenahrazuje odbornou lékařskou, zdravotní nebo psychoterapeutickou péči a je mu jasné, že v průběhu kurzu může být vystaven jak psychickému, fyzickému i emocionálnímu zatížení.
  • Jestliže po přihlášení do kurzu či jakékoliv akce účastník podstupuje jakoukoliv léčbu, zavazuje se před zahájením lektorku informovat o této skutečnosti, o druhu obtíží a léčby. Doporučuje se také informovat ošetřujícího lékaře o účasti a náplni kurzu či akce.
  • Je samozřejmé, že účastník tímto potvrzuje, že neužívá psychofarmaka, nemá žádné závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog ani jiných návykových látek a nebude je užívat v průběhu kurzu či jiných akcí,
  • Každý účastník kurzů je za sebe plně odpovědný a pokyny lektorky jsou pouhými návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Zvolený program kurzu je formou ozdravění těla a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné i nehmotné škody, způsobené účastí na kurzu jsou vyloučeny.
  • Právem lektorky je ukončit účast účastníka, uzná-li to za vhodné. Poplatek za kurz bude vrácen v takové výši, která bude dohodnuta.
  • Účastník může kdykoliv daný kurz opustit na vlastní odpovědnost, ale v tomto případě se poplatek za kurz nevrací. V případě onemocnění nebo zranění je účastník povinen uhradit si sám náklady na nutné lékařské ošetření.
  • Účastníci mladší 18 let se kurzu mohou účastnit za doprovodu svých rodičů nebo odpovědného opatrovníka.
  • Dojde-li ke zrušení kurzu, mohou se účastníci dle dohody přehlásit na jiný kurz v tomto roce a záloha jim bude automaticky převedena, nebo jim bude vrácena záloha v plné výši.

  Čvc 5, 2020 | Informace - kurzy | 1 komentář

  • Účast na docházkových, víkendových, týdenních kurzech, seminářích, workshopech, akcích a masážích je dobrovolná a tedy přihlášený (-á) prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem a programovou náplní. Daný program tedy nenahrazuje odbornou lékařskou, zdravotní nebo psychoterapeutickou péči a je mu jasné, že v průběhu kurzu může být vystaven jak psychickému, fyzickému i emocionálnímu zatížení.
  • Jestliže po přihlášení do kurzu či jakékoliv akce účastník podstupuje jakoukoliv léčbu, zavazuje se před zahájením lektorku informovat o této skutečnosti, o druhu obtíží a léčby. Doporučuje se také informovat ošetřujícího lékaře o účasti a náplni kurzu či akce.
  • Je samozřejmé, že účastník tímto potvrzuje, že neužívá psychofarmaka, nemá žádné závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog ani jiných návykových látek a nebude je užívat v průběhu kurzu či jiných akcí,
  • Každý účastník kurzů je za sebe plně odpovědný a pokyny lektorky jsou pouhými návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Zvolený program kurzu je formou ozdravění těla a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné i nehmotné škody, způsobené účastí na kurzu jsou vyloučeny.
  • Právem lektorky je ukončit účast účastníka, uzná-li to za vhodné. Poplatek za kurz bude vrácen v takové výši, která bude dohodnuta.
  • Účastník může kdykoliv daný kurz opustit na vlastní odpovědnost, ale v tomto případě se poplatek za kurz nevrací. V případě onemocnění nebo zranění je účastník povinen uhradit si sám náklady na nutné lékařské ošetření.
  • Účastníci mladší 18 let se kurzu mohou účastnit za doprovodu svých rodičů nebo odpovědného opatrovníka.
  • Dojde-li ke zrušení kurzu, mohou se účastníci dle dohody přehlásit na jiný kurz v tomto roce a záloha jim bude automaticky převedena, nebo jim bude vrácena záloha v plné výši.

 • workshopech, akcích a masážích je dobrovolná a tedy přihlášený (-á) prohlašuje, že se seznámil s jejich obsahem a programovou náplní. Daný program tedy nenahrazuje odbornou lékařskou, zdravotní nebo psychoterapeutickou péči a je mu jasné, že v průběhu kurzu může být vystaven jak psychickému, fyzickému i emocionálnímu zatížení.

 • Jestliže po přihlášení do kurzu či jakékoliv akce účastník podstupuje jakoukoliv léčbu, zavazuje se před zahájením lektorku informovat o této skutečnosti, o druhu obtíží a léčby. Doporučuje se také informovat ošetřujícího lékaře o účasti a náplni kurzu či akce.
 • Je samozřejmé, že účastník tímto potvrzuje, že neužívá psychofarmaka, nemá žádné závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog ani jiných návykových látek a nebude je užívat v průběhu kurzu či jiných akcí,
 • Každý účastník kurzů je za sebe plně odpovědný a pokyny lektorky jsou pouhými návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení. Zvolený program kurzu je formou ozdravění těla a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné i nehmotné škody, způsobené účastí na kurzu jsou vyloučeny.
 • Právem lektorky je ukončit účast účastníka, uzná-li to za vhodné. Poplatek za kurz bude vrácen v takové výši, která bude dohodnuta.
 • Účastník může kdykoliv daný kurz opustit na vlastní odpovědnost, ale v tomto případě se poplatek za kurz nevrací. V případě onemocnění nebo zranění je účastník povinen uhradit si sám náklady na nutné lékařské ošetření.
 • Účastníci mladší 18 let se kurzu mohou účastnit za doprovodu svých rodičů nebo odpovědného opatrovníka.
 • Dojde-li ke zrušení kurzu, mohou se účastníci dle dohody přehlásit na jiný kurz v tomto roce a záloha jim bude automaticky převedena, nebo jim bude vrácena záloha v plné výši.Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem ut enim.

Sem patří váš dlouhý nadpis

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit.

Quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius.

Vytvořte si webové stránky zdarma!