Opatření COVID..

Vložte svůj text...

Hygienická opatření proti COVID19 v souvislosti s nařízením vlády

Čvc 6, 2020 | Informace - kurzy | 0 komentářů

Prohlášení Dornova metoda Dušek,masérská škola Dušek:


v souvislosti s nařízením vlády a opatřeními k výskytu koronaviru

Vzhledem k současnému postupnému uvolňování opatření jsme v červenci opět zahájili pořádání  víkendových a docházkových kurzů s ozdravným cvičením, osobních masáží,lymfodrenáží a Dornovy metody samozřejmě v rámci ochrany zdraví, za přísného dodržení všech hygienických požadavků a opatření.

Těšíme se na Vás.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ


při realizaci našich ozdravných pobytů, kurzů, seminářů a masáží

Účast na pobytech, kurzech a seminářích je možná za dodržení těchto podmínek:

 • přihlášení účastníci a lektorka musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci a nesmí aktuálně podléhat karanténě,
 • účastníci přinesou s sebou podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti (formulář jim bude zaslán e-mailem před zahájením pobytu, kurzu...), které odevzdají organizační mu pracovniku při vstupu do prostor před začátkem konání, tím se také bezkontaktně zaregistrují na pobyt, kurz ...
 • organizační pracovník před začátkem konání pobytu, kurzu... změří účastníkovi teplotu a zapíše jí do podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti

Další hygienická opatření:

 • bude zajištěna pravidelná dezinfekce všech prostor, s důrazem na místa, se kterými přicházejí účastníci do přímého kontaktu,
 • na místě bude dostupná dezinfekce rukou - dávkovače na dezinfekci rukou jsou umístěny ke vstupu do společných prostor, u vstupu do sálu. Na toaletách, zajistí desinfekci provozovatel zařízení.
 • bude zajištěno pravidelné přirozené větrání sálu.

Účast na osobní ozdravné masáži je možná za dodržení těchto podmínek:

 • přihlášený na masáž ,Dornovu metodu a ruční lymfodrenáž a masírující musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci a nesmí aktuálně podléhat karanténě,
 • účastník masáže přinese s sebou povinně větší ručník nebo lépe osušku
 • účastník masáže přinese s sebou podepsané prohlášení o bezinfekčnosti (formulář jim bude zaslán e-mailem před zahájením masáže)
 • povrchovou dezinfekci provede masírující po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek.
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně

Přihlášené účastníky a lektorku s těmito pravidly a opatřeními předem seznamujeme.

Vývoj situace nicméně sledujeme a vždy na ni aktuálně reagujeme.

Děkujeme za součinnost a pochopení, velmi se těšíme, že se zase budeme setkávat na našich pobytech, kurzech, seminářích a masážích.

Vytvořte si webové stránky zdarma!